<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Computervaardigheden: archief

 

Wat kunt u hier vinden? Hieronder kunt u al het nieuws uit 2004 en 2005 (tot december) nog eens op uw gemak bekijken.

Nieuws 2004

Nieuws 2005