Auteurs: Adri van den Berge, Kasper Boon en Wilfred Kempers

Bekijk voorbeelden in PDF-formaat | Bekijk uitgebreide inhoudsopgave | Print deze pagina | Bestellen

Bekijk de uitgebreide inhoudsopgave.

Introductie

Een computer kan niet zonder besturingssysteem. In dit boek is gekozen voor Windows omdat dit wereldwijd het meest gebruikt wordt. Windows was eerst geïntegreerd in het boek ‘Computer als apparaat en Windows’. Gezien de grote vraag uit het onderwijsveld, is in juni 2003 een aparte module Windows verschenen. De inhoud is beperkt tot de meest elementaire onderdelen, zoals het configuratiescherm, het werken met enkele programma's en Windows Verkenner. Het kunnen maken en begrijpen van een mappenstructuur is essentieel voor het kunnen werken met toepassingsprogramma’s. Het boek kent weinig theorie, het is een ‘doe-boek’. Dat betekent veel (korte) opdrachten. Aan het eind van elk hoofdstuk is een toets opgenomen om het geleerde nog eens toe te passen. De tekst is zeer eenvoudig en er zijn veel verduidelijkende schermafdrukken, illustraties en foto’s opgenomen. Enerzijds om bepaalde onderwerpen te ondersteunen, anderzijds om het boek voor de leerling/cursist aantrekkelijk te maken. Er zijn Internetadressen opgenomen zodat de leerling/cursist zelf op zoek kan gaan naar (extra) informatie over een bepaald onderwerp. In het boek zijn voortgangscontrolepunten opgenomen zodat het ook in Open Leercentra of Studiecentra te gebruiken is.

 

 

Doelgroepen

  • Eerste leerjaren middelbaar onderwijs (start ICT-onderwijs, VMBO/HAVO/VWO)
  • Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen VMBO
  • Beginnend beroepsbeoefenaar niveau 2 WEB
  • Cursorisch onderwijs: voor iedere doelgroep die met een echt eenvoudige introductie wil starten
Naar boven

Korte beschrijving van de inhoud | Bekijk uitgebreide inhoudsopgave

  • Hoofdstuk 1: Besturingssysteem
  • Hoofdstuk 2: Windows (inleiding)
  • Hoofdstuk 3: Werken met een programma
  • Hoofdstuk 4: Windows Verkenner (mappen)
  • Hoofdstuk 5: Windows Verkenner (bestanden)
  • Hoofdstuk 6: Diversen (o.a. maken schermafdruk, snelkoppelingen maken, configuratiescherm en eigenschappen)


Windows Verkenner?

Naar boven

Kennismaken?
Bekijk de eerste twee hoofdstukken op de voorbeeldenpagina. Of bestel kennismakingsexemplaren voor docenten.

Docentenhandleiding
De docentenhandleiding kunt u vinden achter het wachtwoord.

Uitwerkingen
De uitwerkingen van de opgaven kunt u vinden achter het wachtwoord.

Naar boven