Geen nieuws meer over ICT en onderwijs
Met ingang van 1 december 2005 heeft u webmaster besloten geen nieuwsitems meer op te nemen. De redenen hiervan zijn tweeledig: te weinig belangstelling en de factor tijd. U kunt nog wel oude nieuwsberichten bekijken.

 

Windows XP in mei 2005
Vanaf heden leverbaar: Windows XP. Dit is een verbeterde versie van het al bestaande boek van Windows. Er zijn ruim 10 extra opgaven aan toegevoegd. Enkele opgaven zijn verbeterd. Verder vindt u er een lijst in met sneltoetsen in Windows (ook al elders op deze site te bekijken). In dit boek leert u werken met Windows XP op de bekende wijze: simpel en doeltreffend.

 

Website vernieuwd
Vanaf 1 januari 2005 is onze website in een nieuw jasje gestoken. De letterhoogte is wat groter geworden, zodat e.e.a. duidelijker leesbaar is. De vormgeving is ook aangepakt. De navigatie aan de linkerkant is veranderd in iconen (was tekst). Aan de rechterkant kunt u nu snel surfen naar de tientallen verschillende tips en trucs en sneltoetsen. Het leerlingengedeelte is wat attractiever gemaakt middels een schoolbord. Op het leerlingengedeelte kunnen leerlingen extra opdrachten downloaden voor het boek Tekstverwerken met Word 2002. Deze opdrachten zijn uniek omdat ze niet alleen met tekstverwerken te maken hebben, maar ook verbanden hebben met andere vakken zoals Aardrijkskunde, Geschiedenis en Frans. Leerlingen worden gestimuleerd om vragen en opdrachten te maken en daarbij gebruik te maken van al aanwezige kennis of om de antwoorden op te zoeken. Dat zoeken kan gebeuren in (school)boeken, encyclopedieën of op Internet.

 

Leerlinggedeelte actief
Vanaf heden is het leerlinggedeelte actief en kunnen de opdrachten gedownload worden die horen bij het boek Tekstverwerken met Word 2002.

Word 2002 in november 2004
Deze nieuwe uitgave is vanaf heden beschikbaar. Nieuw is dat na elk hoofdstuk door leerlingen/cursisten extra opdrachten van deze website gedownload kunnen worden. Deze opdrachten hebben verwijzingen naar andere vakken zoals Frans, Aardrijkskunde en Geschiedenis.

 

Vernieuwde website in januari 2004 van start gegaan
Onze website was vrij statisch. Vanaf januari 2004 heeft onze site een metamorfose ondergaan en is veel dynamischer geworden. Wat is er zoal veranderd?

 • actualiteit. Nieuwtjes en wetenswaardigheden m.b.t. ICT en Internet zullen op de openingspagina worden vermeld;
 • de mogelijkheid om on-line te bestellen;
 • alle info over onze boeken + de mogelijkheid om de eerste twee hoofdstukken in PDF-formaat te bekijken;
 • ervaringen van docenten die met onze boeken werken;
 • rechtstreeks mailen met de auteurs;
 • examenresultaten van ETI;
 • het bekijken van oefenmateriaal dat door andere docenten gemaakt is;
 • pagina's met tientallen tips en trucs die regelmatig zal worden bijgewerkt.

 

Hoog slagingspercentage ETI-examens
Kandidaten die examen doen in één van de examens voor het Basisdiploma Computervaardigheden, scoren erg hoog. Van de kandidaten die uiteindelijk voor een examen opgaan, scoort meer dan 95% met een positief resultaat. Dat is opvallend hoog.

 

Tweede druk Rekenblad
De tweede druk van Rekenblad is in augustus 2003 verschenen.

 

Eerste druk Windows
Wegens grote vraag uit het onderwijsveld, is in juni 2003 een apart boek van Windows verschenen.

 

Eerste druk PowerPoint
Wegens grote vraag uit het onderwijsveld is er in mei 2003 een nieuw boek verschenen in de serie Basisdiploma Computervaardigheden: PowerPoint.

 

Tweede druk Internet en e-mail
In januari 2003 is de tweede druk van Internet en e-mail verschenen.

 

Tweede druk Tekstverwerken
In december 2002 is de tweede druk van Tekstverwerken verschenen.

 

ICT-onderwijs rukt op
In het blad Uitleg van april 2000 wordt ingegaan op een onderzoek van het Octo (Onderzoekscentrum toegepaste onderwijskunde van de Universiteit Twente). In het onderzoek zijn gegevens verzameld vanuit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Het gaat dan om zaken als ict-infrastructuur, computergebruik, onderwijsconcept, beleid en investeringen, houding, kennis en vaardigheden, ondersteuning, knelpunten en behoeften, en het toekomstperspectief. Wat algemene bevindingen:

Primair onderwijs

 • Aantal computers en het aantal scholen dat aansluiting op Internet biedt is sterk gestegen;
 • In het primair onderwijs gebruikt 98 % van de leerkrachten van groep 3 tot en met groep 8 de computer;
 • 60 % gebruikt de computer dagelijks;
 • Van de leerlingen uit groep 7 van de basisschool komt inmiddels 84% procent op school in aanraking met computers;
 • Buiten de school gebruikt 99 procent van de leerlingen de computer en 92 % kan hier thuis gebruik van maken.


Voortgezet onderwijs

 • In het voorgezet onderwijs is een lichte stijging in het computergebruik zichtbaar;
 • 36% van de leerkrachten gebruikt de computer in de les en 78% maakt er buiten de lessen gebruik van;
 • Buiten de school kan inmiddels 94% van de leerlingen thuis met de computer werken;
 • Het thuisgebruik wordt gestimuleerd door vanuit de school software ter beschikking te stellen en het verbaast ook niet dat als knelpunt "passende software" wordt genoemd.


Volwasseneneducatie

 • 93% van de docenten gebruikt computers voor activiteiten die gerelateerd zijn aan het onderwijs;


(Bron: Uitleg 10, 11 april 2001)