Hieronder ziet u ervaringen van docenten die met onze methode werken. Indien u uw eigen ervaring hier ook wilt zien, mail uw ervaringen dan naar ervaring@computervaardigheden.nl. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

School Docent Ervaring  
E-centrum obs De Boog, Rotterdam Henk Koedood

De boeken zijn goed bruikbaar voor onze cursisten. Zelfs onze oma's en opa's van onze kinderen kunnen er goed mee uit de voeten omdat ze goed leesbaar zijn geschreven. Op deze manier is computerles een waar feest.

 

Naar boven
G.K. van Hogendorp, Rotterdam Fraukje Bakker

Ik ben bijzonder blij met de reeks. Het zijn vooral praktische boeken. Bovendien hebben veel leerlingen in onze school taalproblemen. In deze reeks is daar op een goede wijze rekening mee gehouden. De praktijk wijst uit dat we met deze boeken erg goed kunnen werken.

 

Naar boven
obs 't Prisma,
Hoogvliet
Irene Bansraj en
Hans Flippo

Het boek Tekstverwerken is goed te gebruiken voor leerlingen en ouders. Wel merken wij dat een goede kennis van het Nederlands absoluut noodzakelijk is. Met kinderen merken we, dat wanneer de aandacht en leerzin er niet is, de zelfredzaamheid om het boek door te werken onvoldoende is. Ik doel hiermee op het aantal malen dat wij de kinderen moeten helpen met bepaalde opdrachten.

Met ouders is het van belang, dat ze voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal. Omdat wij veel werken met autochtone ouders is ook hier veel persoonlijke hulp noodzakelijk. Ouders die een goede taalontwikkeling hebben, zijn hierdoor veel zelfstandiger en hebben minder persoonlijke hulp nodig.

 

Naar boven
Sensis, afd. scholen,
Grave
Jacqueline Kolman

Het boek Tekstverwerken heb ik van een collega mogen inzien. Het is echt buitengewoon duidelijk en helder voor de leerlingen, lijkt me. Want, ik werk met blinde en zeer slechtziende leerlingen die het zelf niet kunnen lezen. Wij werken altijd met sneltoetsen en die zijn schitterend in het boek verwerkt. Al pratend leer ik die kids dat aan. Af en toe las ik wel eens wat voor uit het presentexemplaar. Het is met name het duidelijke gebruik van de sneltoetsen in het boek die me aanspreken. Wij, als docenten, moeten er toch op toe zien dat we zo RSI-klachten proberen te voorkomen? In mijn geval met die blinde leerlingen zijn sneltoetsen gewoon een MUST. En de gewone toetsen heb ik ondertussen wel in mijn hoofd zitten, maar ik zag ze zelden in een boek verwerkt.


Naar boven
Wellantcollege, Ottoland Hermy van Eck

Het werken met de studiewijzers die mijn collega Hans Mes heeft gemaakt gaat heel goed. Er staat duidelijk vermeld wat ze moeten doen. Door de opdrachten af te tekenen weten ze meteen waar ze gebleven zijn. Het steeds terugkomen op eerder gemaakt werk heeft voor- en nadelen. Als er iets fout gegaan is, moeten ze soms een redelijk stuk tekst overtypen. Voordeel is dat ze in het vervolg veel nauwkeuriger zullen zijn tijdens het opslaan.

 

Naar boven
Zoomvliet Contract, Roosendaal Sjaak Janse

Ik heb op een prettige manier gewerkt met het boek Internet en e-mail.Het taalgebruik is helder. Het boek is redelijk actueel, dat ik voor deze materie bijzonder vind. De onderwerpen zijn overzichtelijk gerangschikt. Email, in het bijzonder Outlook, mag wat mij betreft meer uitgebreid behandeld worden. Met de cursisten heb ik gericht gewerkt naar het examen. Een verbetering is om in het boek toetsen op te nemen, die "examen"gericht zijn.


Naar boven
Zoomvliet Contract, Roosendaal Ligtenberg

Boeken zijn duidelijk geschreven en goed bruikbaar; de diepgang is matig. De onderdelen scoren mijns inziens voldoende.

 

Naar boven
Zoomvliet Contract, Roosendaal Jan Raats

Boek Windows: prettige ervaringen.
Boek Tekstverwerken: zeer goed en wordt ook door cursisten als zeer prettig ervaren.
Boek Rekenblad: de opbouw kan m.i. beter; ik heb hiervoor zelf materiaal ontwikkeld.

Naar boven